Kontakt

Svejse-Support
Keld Nielsen
Øster Halne Hedevej 29
9430 Vadum

Tlf: +45 30 23 62 76
Tlf: +45 98 26 90 56

E-mail: keldnielsen@pc.dk

CVR nr:    30864166
CVR P nr: 1013674503

Hent mit CV her

 

Ø s t e r   H a l n e   H e d e v e j   2 9   ·   9 4 3 0   V a d u m   ·    M o b i l   3 0   2 3   6 2   7 6

Wirenfeldt Webdesign